Rehis- tiimi tutuksi

Rehis- tiimi tutuksi

Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perustaman työterveysosakeyhtiön aloittaessa toimintansa tammikuussa 2017, perustettiin myös Rehis-tiimi hoitamaan Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin työterveyspalveluita.

”Työterveysyhteistyö Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on tiivistä ja systemaattista. Halu kehittää ja suunnitella työterveysyhteistyötä vaikuttavaksi ja toimivaksi asiakkaamme tarpeisiin on meidän tahtotila ja olemme siihen erittäin motivoituneita”, kertoo palvelupäällikkö Niina Pääkkö. Työterveyspalvelut painottuvat ennaltaehkäisevään työterveyteen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Työterveyspainotteisen sairaanhoidon osuus on vajaa puolet.  Työterveysyhteistyössä keskiöön ovat nousemassa sähköisten työvälineiden hyödyntäminen vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kaikkien työterveydessä käytettävien palvelujen ja prosessien sisältö ja raamit suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tiivis perehtyminen yhdessä Pohjois-Pohjanmaa sairaanhoitopiirin eri tahojen, kuten työsuojelun, kanssa on koettu myös erittäin hyväksi.

Rehis-tiimissä työskentelee moniammatillisen tiimin jäsenenä 7 työterveyshoitajaa, 6 työterveyslääkäriä, 3 työfysioterapeuttia ja 2 työterveyspsykologia. Työyhteisössämme on sekä vanhoja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä pitkään hoitaneita ammattilaisia että muualta työterveyshuolloista tulleita työntekijöitä.  ”Asiakkuuden haltuunotto on lähtenyt liikkeelle hyvin ja henkilöstö on innostunut ja motivoinut uudesta asiakkuudesta. Työterveystoiminnan  haasteet ja onnistumiset jaetaan viikoittain asiakastyöryhmissä, joissa käsitellään asiakkuuden ajankohtaisia asioita. Näin esimerkiksi työkyvyn alenemisen uhkatilanteet pystytään ennakoimaan ja niihin pyritään tarttumaan ajoissa”, toteaa tiimin palvelupäällikkö Niina Pääkkö.

”Erityistä iloa tuottaa kehittämistyö, jossa jokaisella työntekijällä on mahdollisuus vaikuttaa sisäisien prosessien tekemiseen ja työstöön. Kaikki toimintaan liittyvät prosessit kuvataan ja mietitään yhdessä moniammatillisesti”, sanoo Niina Pääkkö.

Arkisto