Työterveystarkastusten tavoitteena on työntekijän terveydellisen sopivuuden arviointi työhön ja työkyvyn tukeminen. Lisäksi työterveystarkastuksessa annetaan ohjausta työn terveydellisten vaarojen vähentämiseksi, suojautumiseksi ja työkyvyn edistämiseksi.

Työterveystarkastuksen tarpeet on arvioitu työpaikkaselvityksen yhteydessä. Ne on käyty lävitse yhdessä työpaikan johdon kanssa ja ne on kirjattu toimintasuunnitelmaan.

Työterveystarkastus alkaa siitä, että työntekijä täyttää Oulun omahoidossa työterveyskyselyn. Työterveyshoitaja arvioi esikyselyn vastausten perusteella, onko työntekijällä tarvetta työterveyshoitajan tai työterveyslääkärin vastaanotolle. Työterveystarkastus voi sisältää tutkimuksia tai työfysioterapeutin tai työterveyspsykologin käynnin. Työterveystarkastuskäyntien sisältö koostuu siis tarvelähtöisesti.

Uudistetut työterveystarkastukset ovat osoittautuneet vaikuttaviksi ja kannattaviksi.