Työpaikkaselvityksen tarkoituksena on määritellä työssä esiintyviä riskejä ja voimavaroja ja arvioida niiden merkitystä terveydelle ja työkyvylle. Työterveystoiminnan sisältö perustuu työpaikkaselvityksessä ilmenneisiin tarpeisiin. Työpaikkaselvitys on jatkuvaa ja prosessinomaista. Se voi sisältää mm. kyselyitä, työpaikkakäyntejä, yhteisiä interventioita ja/tai mittauksia. Työpaikkaselvityksessä hyödynnetään työpaikalla tehtyjä riskien arvointeja. Pienissä yrityksissä se voidaan tehdä samanaikaisesti.

Työpaikkaselvityksen perusteella työterveyshuolto suosittaa toimenpiteitä terveydellisten riskien vähentämiseksi. Niiden toteuttamisessa työpaikan johdolla on vastuu ja niiden toteuttamisen tavoista keskustellaan yhteystyössä työpaikan johdon kanssa. Työpaikkaselvitysten ehdotettujen toimenpiteiden toteutumista seurataan ja niistä sovitaan työpaikan kanssa.

 

palvelumme-sisaltokuva