Johtajan tiedote 21.4.2017

Johtajan tiedote 21.4.2017

Johtajan tiedote 21.4.2017

Oulun Työterveys on ollut viime aikoina isossa muutoksessa. Vuodenvaihteessa toiminta laajentui merkittävästi uusina asiakkaina ja toimipisteinä.

Yhtiöön on rekrytoitu uutta henkilökuntaa avoimella haulla ja työterveyslääkärien rekrytointi jatkuu edelleen.

Aiemmissa toimipisteissä toimintaa on jatkettu entiseltä pohjalta ja pyritty palvelemaan asiakkaita muutoksesta huolimatta mahdollisimman häiriöttömästi. Ihan ongelmitta iso muutosvaihe ei valitettavasti ole kuitenkaan sujunut. Alkuvuoden aikana on ollut tilanteita, että lääkäri- ja sairaanhoitajakäyntien kysyntä on ollut Työterveydessä runsasta.

Aikoja ei kaikissa tilanteissa ole pystytty tarjoamaan varsinkaan samalle päivälle. Olemme saaneet siitä myös asiakkailta palautetta. Kevään tilanne lääkäriaikojen saatavuuden osalta ei ole ollut asiakkaille eikä omalle henkilökunnalle toivottava. Pyrimmekin mahdollisimman nopeasti pääsemään takaisin normaaliin toimintaan. Syksyn osalta tilanne näyttää jo paremmalta. Kesäkuussa ja syyskuussa aloittaa Oulun Työterveys Oy:ssä useampi uusi lääkäri. Sitä ennen vastaanottopalveluita täydennetään ostopalvelulla yksityisiltä toimijoilta. Omia lääkäreitä on kannustettu tekemään mahdollisuuksien mukaan myös lisätöitä.

Alkuvuoden kokemukset ja asiakaspalautteet vahvistavat käsitystä, että työterveyspalveluilla on varsin tärkeä rooli työelämälle ja palvelulta odotetaan paljon. Haluamme Työterveydessä vastata tähän haasteeseen tuottamalla asiakkaidemme palvelut laadukkaasti.

johtaja Tuomas Kopperoinen

Arkisto