Tarjoamme yritysasiakkaillemme ennaltaehkäisevää lakisääteistä työterveyspalvelua. Meille on tärkeää tuottaa yritysasiakkaillemme työterveyspalvelut laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Yrityksille rakennettu toimintamallimme keskittyy työkyvyn tukemiseen sekä työterveyden ja työturvallisuuden edistämiseen yhteistyössä yrityksen kanssa. Tarjoamme myös tätä täydentäviä erilaisia työhyvinvointia tukevia palveluja yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Räätälöityjä palveluja

Palvelut räätälöidään asiakaskohtaisesti jokaisen asiakkaan työterveystarpeisiin vastaten. Käytössämme on erilaisia sähköisiä työkaluja (esimerkiksi toimialoittaiset terveystarkastuskyselyt) ja raportoimme toiminnasta sovitulla tavalla työkykyjohtamisen tueksi.

Palveluihin sisältyy mm.:

• tarvelähtöinen työpaikkaselvitys sisältäen työn terveydellisen merkityksen arvioinnin
• toiminnan suunnittelu ja toimintasuunnitelman laatiminen työterveysyhteistyössä
• työkyvyn tuki ja seuranta työterveysyhteistyössä
• työkykyarviot, sisältäen erikoislääkärikonsultaatiot tarvittaessa työkyvyn arvioimiseksi
• osatyökykyisen seuranta ja kuntoutustarpeen arviointi
• työn sisällön mukaan suunnitellut alku- ja määräaikaistarkastukset ja muut työterveystarkastukset
• ohjaus ja neuvonta työolojen ja työn sujuvuuden kehittämiseksi
• työtapaturmien ehkäisy ja hoito
• ensiapuvalmiuden ylläpitämiseen osallistuminen, jälkipuintikeskustelut
• säännöllinen asiakasraportointi

Lähetä tästä yhteydenottopyyntö, mikäli haluat tietää palveluistamme lisää!

Vastaamme yhteydenottopyyntöihin kahden viikon kuluessa.